תקנון החברה ומדיניות ביטולים

הכניסה לחדרי הבריחה של חברת Esc Rooms מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו!

1. הכניסה לחדר הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.

2. לא ניתן להכניס לחדר הבריחה מזון ו/או משקאות מכל סוג.

3. חל איסור מוחלט לנהוג בחדר הבריחה או במבואת חדר הבריחה באלימות מילולית ו/או פיזית כנגד עובדי חדר הבריחה או כנגד האורחים.

4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

5. הכניסה לילדים מתחת לגיל 12 מחייבת בליווי מבוגר.

6. החפצים המצויים בחדר הבריחה, הינם רכושה הבלעדי של בעלי Esc Rooms, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד השימוש לצורך ההצלחה במשחק.

7.  השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בלובי חדר הבריחה, הינה תנאי בסיסי לכניסה לחדרי המשחק.

8. במתחם ישנם אפקטים כגון פליקרים ו/או עשן, במידה וקיימת בעיה בריאותית, באחריות הלקוח לציין זאת מבעוד מועד.

9. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

10. חל איסור להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מחדר הבריחה בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

11. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

12. חברת Esc Rooms תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

13. המתחם מצולם ומוקלט 24*7.

** שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הבריחה הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו. **

 

מדיניות הזמנה וביטולים

הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מחברת Esc Rooms, המאמת את כל פרטיה.

1. הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה של 100 ₪ (מאה ש"ח) לכל חדר, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה.

2. הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

3. תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.

4. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין.

5. דחייה של מועד ההזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות ועד 3 פעמים. תאריך ההזמנה החדש יקבע עד 6 חודשים ממועד ההזמנה המבוטל.

6. ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של Esc Rooms (להלן – "ההודעה").

7. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של Esc Rooms.

8. אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מ-Esc Rooms, המאמת את כל פרטי הביטול.

9. ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.

10. ביטול הזמנה עד 12 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר של מחצית מדמי המקדמה.

11. ביטול הזמנה פחות מ-12 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.

12. החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול.

13. שימוש בשוברים אפשרי בהזמנה של משחק עם 3 משתתפים ומעלה

14. לא יינתן עודף במקרה של ניצול שובר חלקי